For others, another case.
New challenge for us.

We provide legal assistance to business clients and individuals.
We perfectly understand the needs of business, and we also effectively help in difficult life matters.

W ramach wyjątkowego programu START_UP^ legal support pomagamy stawiać pierwsze kroki z biznesie. Ponadto reprezentujemy przedsiębiorców i osoby fizyczne w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych.

Działamy nie tylko na terenie Poznania, ale całej aglomeracji poznańskiej. Dla wygody i oszczędności czasu naszych Klientów istnieje możliwość spotkań poprzez wideokonferencje.

We have been operating since 2010.
Chancellery in Poznań.
The office in Gostyń.
Support throughout Poland.
Dozens of satisfied customers.
Należymy do:

 

 

 

Działamy w stowarzyszeniu
przedsiebiorczoscdlaekologii.pl

Offer

Individual clients

Individual clients

A card just in case

Naszym Klientom oferujemy usługi prawne związane zarówno z ich życiem zawodowym, jak i prywatnym. W wielu przypadkach Klienci powierzają nam opiekę prawną nie tylko nad ich firmami, ale także rodzinami oraz pracownikami. Dlatego pragniemy zaoferować wyróżniającą nas na polskim rynku usługę prawną.

Karta na wszelki wypadek to oferta skierowana przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy chcą docenić oraz wyróżnić swoich pracowników lub członków rodzin poprzez objecie ich wsparciem prawnym w trudnych życiowych sprawach. Karta może być finansowana np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Działanie usługi

Przedsiębiorca zawiera umowę z kancelarią, w ramach której określony zostaje zakres usług, liczba pracowników, koszt oraz okres związania umową. W systemie informatycznym kancelarii dla każdego pracownika objętego usługą udostępnione zostaje dedykowane konto. Otrzymują oni także indywidualną kartę umożliwiającą skorzystanie z usługi.

Zakres usługi

W zależności od wykupionego pakietu usługa obejmuje wsparcie w zakresie porad prawnych dotyczących spraw cywilnych, rodzinnych, oraz spadkowych. Klienci otrzymują także specjalną ofertę na reprezentację w sprawach sądowych.

Koszt usług

Koszt usługi uzależniony jest od wybranego standardu tj. [złoty] [srebrny] [brązowy], liczby pracowników objętych programem oraz limitu porad prawnych lub limitu czasowego. Przykładowy koszt dla firmy zatrudniającej do 10 osób, przy wyborze standardu [brązowego] oraz limicie porad prawnych wynosi na jednego pracownika ~ 100,00 zł netto. W każdym przypadku jednak oferta jest zindywidualizowana i przygotowywana w oparciu o analizę potrzeb Klienta.

Świadczenie usługi

Porady prawne świadczone poprzez konsultację telefoniczną lub system informatyczny. W ramach standardu [złotego] istnieje możliwość świadczenia porady prawnej także w siedzibie kancelarii lub w siedzibie klienta.
Pracownik objęty ochroną prawną nie może uzyskać konsultacji prawnej w sprawach dotyczących jego relacji z pracodawcą lub innym pracownikiem. Usługa nie obejmuje także reprezentacji w postpowaniach sądowych lub też administracyjnych (czy też o podobnym charakterze). Usługą nie są objęte także czynności związane z przygotowywaniem pism, oświadczeń, opinii.

Team

They trust us

Contact

Szymański & Tyrzyk
Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Wierzbięcice 6/8 Street
61-568 Poznań
Poland

Tax Reference Number:
7831657232

phone: +48 61 102 49 00
kancelaria@stlegal.pl

Office in Gostyń:
Sikorskiego 4/2 Street
63-800 Gostyń
Poland

phone: +48 61 102 49 00
kancelaria@stlegal.pl

Contact us