Barbara Palacz

administracja

Pracownik administracji. Karierę zawodową rozwijała w czołowych polskich przedsiębiorstwach. Zajmowała stanowiska sekretarki dyrektora naczelnego i technicznego, a także referenta d.s. inwestycji. Barbara Palacz była nadto członkiem zespołu obsługi zarządu spółek z kapitałem zagranicznym. Przed podjęciem pracy w Kancelarii Radców Prawnych Szymański & Tyrzyk współpracowała z Polsko – Niemieckim Kołem Gospodarczym w Poznaniu. Barbara Palacz posiada wyjątkowe zdolności organizacyjne, wysoką kulturę pracy oraz rzadko spotykane umiejętności w zakresie relacji biznesowych. Swobodnie posługuje się językiem niemieckim.

W kancelarii zajmuje się:

  • organizacją pracy kancelarii,
  • kontaktami z klientami,
  • kontaktami z administracją publiczną.