Jarosław Tyrzyk

radca prawny

Współzałożyciel kancelarii, radca prawny od 2010 roku. Reprezentuje Klientów w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych. Doradza w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Posiada duże doświadczenie w sprawach małżeńskich (rozwody, podziały majątku). Od kilku lat z sukcesami prowadzi sprawy przeciwko bankom i instytucjom finansowym (w tym o kredyty „frankowe”). Świetnie czuje się na sali sądowej, a w opinii Klientów równie skutecznie pomaga przeprowadzić rozwody pomiędzy małżonkami i wspólnikami spółek.

  • Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  • Od 2006 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Szczególne zainteresowanie poświęca:

  • sprawom z zakresu obsługi korporacyjnej,
  • sporom i rozliczeniom pomiędzy wspólnikami,
  • podziałom i przekształceniom spółek.