Karta na wszelki wypadek

Naszym Klientom oferujemy usługi prawne związane zarówno z ich życiem zawodowym, jak i prywatnym. W wielu przypadkach Klienci powierzają nam opiekę prawną nie tylko nad ich firmami, ale także rodzinami oraz pracownikami. Dlatego pragniemy zaoferować wyróżniającą nas na polskim rynku usługę prawną.

Karta na wszelki wypadek to oferta skierowana przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy chcą docenić oraz wyróżnić swoich pracowników lub członków rodzin poprzez objęcie ich wsparciem prawnym w trudnych życiowych sprawach. Karta może być finansowana np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Działanie usługi

Przedsiębiorca zawiera umowę z kancelarią, w ramach której określony zostaje zakres usług, liczba pracowników, koszt oraz okres związania umową. W systemie informatycznym kancelarii dla każdego pracownika objętego usługą udostępnione zostaje dedykowane konto. Otrzymują oni także indywidualną kartę umożliwiającą skorzystanie z usługi.

Zakres usługi

W zależności od wykupionego pakietu usługa obejmuje wsparcie w zakresie porad prawnych dotyczących spraw cywilnych, rodzinnych, oraz spadkowych. Klienci otrzymują także specjalną ofertę na reprezentację w sprawach sądowych.

Koszt usługi

Koszt usługi uzależniony jest od wybranego standardu tj. [złoty] [srebrny] [brązowy], liczby pracowników objętych programem oraz limitu porad prawnych lub limitu czasowego. Przykładowy koszt dla firmy zatrudniającej do 10 osób, przy wyborze standardu [brązowego] oraz limicie porad prawnych wynosi na jednego pracownika ~ 100,00 zł netto. W każdym przypadku jednak oferta jest zindywidualizowana i przygotowywana w oparciu o analizę potrzeb Klienta.

Świadczenie usługi

Porady prawne świadczone poprzez konsultację telefoniczną lub system informatyczny. W ramach standardu [złotego] istnieje możliwość świadczenia porady prawnej także w siedzibie kancelarii lub w siedzibie klienta.
Pracownik objęty ochroną prawną nie może uzyskać konsultacji prawnej w sprawach dotyczących jego relacji z pracodawcą lub innym pracownikiem. Usługa nie obejmuje także reprezentacji w postępowaniach sądowych lub też administracyjnych (czy też o podobnym charakterze). Usługą nie są objęte także czynności związane z przygotowywaniem pism, oświadczeń, opinii.