Kredyty frankowe

Od kilku lat reprezentujemy naszych klientów w sporach z bankami, w tym także w sprawach o tzw. kredyty frankowe. Wiemy, że choć umowy o kredyty hipoteczne indeksowane do franka szwajcarskiego czy denominowane we franku szwajcarskim oparte są na podobnych konstrukcjach i często są do siebie podobne, to nie ma dwóch identycznych spraw. Dlatego do każdej z nich podchodzimy uwzględniając jej specyfikę. W zależności od oczekiwań i możliwości klientów proponujemy różne strategie postępowań sądowych przeciwko bankom, takie jak unieważnienie umowy, czy „odfrankowienie” kredytu.

Oferujemy:

  • opracowanie strategii prowadzenia danej sprawy,
  • analizę umów zawartych z bankami, w tym o kredyty hipoteczne,
  • reprezentację w sporach o niedozwolone klauzule umowne,
  • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych z bankami i instytucjami finansowymi,
  • udział w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych.

Naszą ofertę wyróżnia:

  • przejrzyste i uczciwe zasady rozliczeń z klientami
  • doświadczenie zdobyte w sprawach prowadzonych przeciwko bankom,
  • znajomość specyfiki branży bankowej i postanowień stosowanych w umowach o kredyty udzielane we frankach.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Jarosław Tyrzyk
radca prawny Piotr Szymański
radca prawny Agata Tyborska-Norkowska