Nowe technologie, e-commerce

Podążając za wyzwaniami stawianymi przez nowe technologie, na bieżąco tworzymy ramy prawne projektów technologicznych oraz e-commerce. Zapewniamy stałą obsługę prawną podmiotów działających na rynku usług wirtualnych. Uczestniczymy we wdrażaniu projektów z branży e-commerce. Analizujemy najnowsze trendy, badając ich wpływ na prawne aspekty przedsięwzięć. Na tej podstawie przygotowujemy niezbędną dokumentację. Mamy bogate doświadczenie w realizacji platform B2B, sklepów internetowych, portali oraz aplikacji, a także w tworzeniu dokumentacji wykazującej innowacyjność projektów.

Oferujemy:

  • pełną dokumentację prawną projektu,
  • niezbędne regulaminy, polityki, zasady przetwarzania danych osobowych,
  • analizy ryzyka,
  • dokumentację dotyczącą zwrotów, reklamacji,
  • projekty zgód marketingowych,
  • dokumentację związaną z RODO,
  • reprezentację w sporach o niedozwolone klauzule umowne.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański