Ochrona danych osobowych

Rozporządzenie RODO uregulowało wiele ważnych kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Ściśle określa ono możliwości tworzenia baz danych i posługiwania się danymi oraz zapewnia ochronę prawa do prywatności. Dzięki temu rośnie świadomość społeczeństwa na temat prawa do ochrony swoich danych, z drugiej zaś strony firmy są coraz częściej kontrolowane przez instytucje sprawdzające. Weryfikują one czy przyjęte rozwiązania wystarczą do zapewnienia bezpieczeństwa danych. Uporządkowanie wszelkich kwestii związanych z ochroną danych osobowych w firmie jest niezwykle ważne. Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w tym zakresie.

Oferujemy:

  • kompleksową pomoc w obszarze ochrony danych osobowych,
  • tworzenie pełnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
  • przeprowadzenie audytu weryfikującego procesy przetwarzania danych osobowych,
  • dostosowanie procesu przetwarzania danych osobowych do obowiązujących przepisów (RODO),
  • szkolenia ze stosowania przepisów ochrony danych osobowych.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Jarosław Tyrzyk
radca prawny Piotr Szymański
radca prawny Agata Tyborska-Norkowska