Odszkodowania

Wspólnie z doświadczonym zespołem rzeczoznawców, lekarzy oraz terapeutów przygotowaliśmy usługę skierowaną do osób, które doznały wypadku, były uczestnikami zdarzenia skutkującego rozstrojem zdrowia lub są bliskimi osób poszkodowanych albo pokrzywdzonych. W imieniu klientów występujemy w sprawach karnych oraz cywilnych, jak i na wstępnym etapie postępowań szkodowych.

Nasz zespół dokonuje indywidualnej oceny przebiegu wypadku, jego skutków oraz potencjalnych następstw w przyszłości. Dokonujemy oceny wpływu takich zdarzeń na wartości majątkowe. Dzięki ścisłej współpracy z zespołem lekarzy skutecznie kwestionujemy niekorzystne dla naszych klientów opinie biegłych działających na rzecz zakładów ubezpieczeń.

Klientom stale współpracującym z naszą kancelarią udostępniamy ofertę premium pod nazwą handlową „Karta na wszelki wypadek”. Jest to usługa gwarantująca wsparcie prawne już od pierwszych chwil po wypadku.

Naszą ofertę wyróżnia:

  • indywidualne podejście do każdej sprawy,
  • interdyscyplinarny zespół (w tym kadra medyczna),
  • doświadczenia zdobyte przy reprezentacji klientów w sprawach dotyczących katastrof kolejowych, wypadków komunikacyjnych, zdarzeń w obiektach użyteczności publicznej.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański
radca prawny Jarosław Tyrzyk
radca prawny Agata Tyborska-Norkowska