Rozwód, separacja, „collaborative law”

W trudnych chwilach zapewniamy silne wsparcie. Rozwód to jedna z najtrudniejszych życiowych decyzji. Przemyślane działania oraz odpowiednio przygotowane postępowanie sądowe pomogą przeżyć go w sposób najmniej bolesny. Już na tym etapie planujemy sposób podziału majątku wspólnego, a w trakcie postępowania sądowego zabezpieczamy interesy majątkowe klienta. Proponujemy także działanie unikalną w Polsce, a zyskującą coraz większą popularność na świecie metodą „COLLABORATIVE LAW”. Jesteśmy świadomi, że przepisy obowiązujące w Polsce nie sprzyjają jej pełnemu wykorzystaniu, jednak uważamy, że odpowiednie poruszanie się w istniejących ramach postępowań sądowych, prowadzi do osiągnięcia sukcesu.

Czym jest „COLLABORATIVE LAW”?

W polskich realiach metoda ta polega na kompleksowym wstępnym uregulowaniu przez małżonków zasad prowadzenia postępowania rozwodowego lub separacyjnego jeszcze przed jego formalnym wszczęciem. Zawieramy umowę o poufności, ustalamy kwestie związane z władzą rodzicielską, kontaktami, alimentami, czy kwestie zarządzania majątkiem oraz sposobem jego podziału.

„COLLABORATIVE LAW” to także zaangażowanie ekspertów, między innymi zapewnienie wsparcia psychologicznego małżonkom i ich dzieciom. Pozwala to zakończyć małżeństwo, a także więzi biznesowe z zachowaniem wzajemnego szacunku i zaufania, które są konieczne do prawidłowej opieki nad małoletnimi. Porozumienie wypracowane na etapie wstępnym gwarantuje najszybsze zakończenie postępowania rozwodowego lub separacyjnego.

Naszą ofertę wyróżnia:

 • profesjonalne wykorzystanie metody „COLLABORATIVE LAW”,
 • najwyższy poziom obsługi,
 • przygotowanie planu każdego spotkania (zwłaszcza ze stroną przeciwną), co zapewnia jego sprawny przebieg,
 • nieograniczona liczba spotkań z klientem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego,
 • wsparcie mediacyjne,
 • spotkania w warunkach sprzyjających dyskrecji,
 • możliwość doboru prawników prowadzących sprawę do jej charakteru,
 • analiza pożycia małżeńskiego w kontekście wykazania winy drugiego z małżonków,
 • zastępstwo procesowe przed sądem okręgowym oraz sądem apelacyjnym,
 • zastosowanie nowatorskich narzędzi umożliwiających analizę materiału dowodowego strony przeciwnej,
 • stały dostęp do aktualnych informacji o przebiegu sprawy dzięki narzędziom informatycznym.

Oferta kancelarii jest skierowana do osób, które:

 • oczekują obsługi na najwyższym poziomie, a kryterium ceny nie jest przeważającym kryterium wyboru prawnika,
 • obawiają się o zabezpieczenie swoich interesów majątkowych, w szczególności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, prawami udziałowymi w spółkach,
 • wymagają od swojego pełnomocnika pełnego zaangażowania,
 • oprócz typowego zastępstwa procesowego oczekują także wsparcia prawnego przez cały czas trwania procesu sądowego.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański
radca prawny Jarosław Tyrzyk