Spory pomiędzy wspólnikami

Nasz zespół przez wiele lat zgłębiał różne aspekty prawa spółek i zdobywał doświadczenie w prowadzeniu wszelkiego rodzaju sporów korporacyjnych. Dzięki temu odnosimy sukcesy w reprezentowaniu naszych klientów w sprawach związanych z konfliktami wewnątrz spółek. Pomagamy w rozwiązywaniu sporów między wspólnikami oraz pomiędzy spółkami a wspólnikami. Doradzamy też jak uchronić się przed nimi w przyszłości.

Oferujemy:

  • obsługę wszystkich rodzajów spółek,
  • wsparcie w negocjacjach, sporach, postępowaniach sądowych i administracyjnych,
  • doradztwo w procesach łączenia, podziału oraz przejęcia spółek,
  • reprezentowanie i zabezpieczanie interesów wspólników, gdy decydują się na wystąpienie ze spółki,
  • skuteczne zabezpieczanie spółki przed roszczeniami wspólników,
  • reprezentowanie wspólników oraz spółki w sprawach związanych z wykluczeniem wspólnika, rozwiązaniem spółki oraz jej likwidacją,
  • rozwiązywanie sporów związanych ze śmiercią wspólnika i rozliczeniami ze spadkobiercami.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Jarosław Tyrzyk
radca prawny Piotr Szymański