Sukcesja przedsiębiorstw

Wspólnie planujemy sukcesję, by sprawnie przekazać biznes następcom i nie dopuścić do paraliżu jego działania. Zapewniamy wsparcie merytoryczne i praktyczne. Odpowiednio przygotowujemy sukcesora do przejęcia władzy w firmie. Pomagamy zadbać o majątek dla przyszłych pokoleń. Przygotowując plan sukcesji bierzemy pod uwagę potrzeby obecnych i przyszłych właścicieli przedsiębiorstwa.

Oferujemy:

  • przeprowadzenie wnikliwej analizy struktury przedsiębiorstwa pod kątem jego stanu prawnego i znalezienie skutecznych rozwiązań na wypadek śmierci lub ciężkiej choroby właścicieli,
  • przygotowanie indywidualnie dopasowanych konstrukcji prawnych w celu realizacji ustalonych wspólnie założeń sukcesji,
  • zwrócenie szczególnej uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, jak również na aspekt podatkowy zamierzonego lub prowadzonego procesu sukcesji (w tym celu współpracujemy z doświadczonymi doradcami podatkowymi),
  • uporządkowanie struktury prawnej przedsiębiorstwa, by w optymalny sposób przygotować je do procesu sukcesji,
  • przygotowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów (umowy, porozumienia, pełnomocnictwa, testamenty, itp.).

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański
radca prawny Jarosław Tyrzyk