Windykacja sądowa i pozasądowa

Zależy nam na tym, aby wygrane sprawy sądowe były zwycięstwami rzeczywistymi, a nie jedynie formalnymi. Wspieramy klientów na każdym etapie sprawy i procesu odzyskania wierzytelności. Zaczynamy od wnikliwej analizy i w oparciu o wieloletnie doświadczenie rekomendujemy strategię prowadzenia danej sprawy. Dbamy przy tym, aby klient uzyskał jak największe korzyści, ponosząc jak najniższe koszty.

Oferujemy:

  • reprezentowanie przedsiębiorców i osób fizycznych w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych,
  • opracowanie strategii prowadzenia danej sprawy,
  • udział w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych,
  • zabezpieczanie powództw,
  • reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych,
  • pomoc w odzyskaniu wierzytelności, sporządzanie wezwań do zapłaty, uznania długu,
  • udział w mediacjach,
  • negocjacje z dłużnikami, zawieranie porozumień i ugód.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Jarosław Tyrzyk
radca prawny Piotr Szymański
aplikant radcowski Jan Piechocki