Własność intelektualna

Rozwój nowych technologii i coraz większa wartość dóbr intelektualnych wymaga zabezpieczenia interesów już na etapie komercjalizacji utworów czy wynalazków. Doskonale rozumiemy potrzeby autorów i twórców, znamy wartość każdego słowa, kreski, pomysłu, programu, zdjęcia, nagrania. Reprezentujemy autorów i twórców w sporach sądowych, których przedmiotem są prawa własności intelektualnej – zarówno prawa autorskie jak i prawa własności przemysłowej.

Oferujemy:

 • konsultacje z doświadczonym zespołem prawników,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji zabezpieczającej interesy autora lub twórcy począwszy od wstępnych etapów powstawania projektu,
 • prowadzenie negocjacji,
 • komercjalizację projektu,
 • nadzór nad wykonywaniem praw autorskich,
 • reprezentację w sporach o naruszenie praw autorskich.

Nasze doświadczenie:

 • komercjalizacja projektów,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji prawnej dla twórców aplikacji,
 • przygotowanie dokumentacji przenoszącej prawa własności przemysłowej,
 • uczestnictwo w badaniach klinicznych w charakterze partnera,
 • spory o naruszenie znaków towarowych,
 • rejestracja znaków towarowych,
 • obsługa projektów multimedialnych,
 • reprezentacja w sporach o naruszenie praw autorskich,
 • reprezentacja w sporach o kopiowanie produktów,
 • reprezentacja pracowników akademickich w sprawach dyscyplinarnych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański