Zakładanie spółek

Analizując potrzeby przedsiębiorcy dobieramy rodzaj spółki do profilu i skali działalności, zaangażowanego kapitału i potencjalnych niebezpieczeństw. Proponujemy kompleksową i profesjonalną usługę, która prowadzi do powstania spółki i ujawnienia jej w rejestrach sądowych, a także umożliwia sprawne zarządzanie spółką w pierwszym okresie jej działalności.

Pełna obsługa korporacyjna w pierwszym okresie bilansowym stawia naszą ofertę wśród usług premium. Klient powierzający naszej kancelarii założenie spółki otrzymuje nie tylko przygotowanie umowy i rejestrację spółki, lecz także pełne doradztwo prawne, umożliwiające odbycie pierwszych zgromadzeń wspólników, podjęcie uchwał oraz wypełnienie obowiązków sprawozdawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości oraz Kodeksu spółek handlowych.

Naszą ofertę wyróżnia:

  • usługa w wersji premium – analiza potrzeb, wybór odpowiedniej formy prawnej, założenie spółki, obsługa zgromadzeń wspólników i innych organów spółki, przygotowywanie projektów uchwał,
  • rejestracja w regionach z preferencyjnym dostępem do środków unijnych,
  • współpraca z doświadczonym zespołem prawników, doradców podatkowych oraz notariuszem,
  • rejestracja spółki w systemie elektronicznym,
  • sprzedaż istniejących spółek.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański
radca prawny Jarosław Tyrzyk