Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Doświadczenie naszych klientów nauczyło nas, że na ich sukces złożyły się ciężka praca, świetne, niepowtarzalne pomysły, wieloletnie budowanie renomy i marki, a także zdobywanie kolejnych rynków. Niejednokrotnie, w ślad za ich sukcesem pojawiały się firmy, które próbowały zbudować swoją pozycję naruszając zasady uczciwej konkurencji. Nierzadko spotykaliśmy też firmy, które wykorzystując swoją pozycję rynkową próbowały w nieuczciwy sposób ograniczyć działania naszych klientów. Wiemy, jak chronić interesy przedsiębiorców i znamy się na postępowaniu w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją.

Oferujemy reprezentację w sprawach dotyczących:

  • wprowadzających w błąd oznaczeń przedsiębiorstw,
  • wprowadzających w błąd oznaczeń towarów lub usług,
  • naruszenia tajemnicy przedsiębiorstw,
  • naśladownictwa produktów,
  • nieuczciwej reklamy,
  • nakłaniania do rozwiązania umowy.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański
radca prawny Agata Tyborska-Norkowska