Obsługa prawna przedsiębiorstw

Nasi klienci doskonale wiedzą, jak prowadzić firmę, ale nie każdy przedsiębiorca zna zawiłości nieustannie zmieniającego się prawa. Ten ciężar bierzemy na siebie my. Kompleksowo, po partnersku i skutecznie rozwiązujemy problemy, doradzamy, znajdujemy odpowiednie rozwiązania na przyszłość. Zapewniamy stałą obsługę prawną w ramach ryczałtu miesięcznego lub godzinowego. Oferujemy obsługę konkretnych projektów, przygotowywanie analiz, opinii czy dokumentów.

Obsługa obejmuje:

 • prawo cywilne,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo handlowe,
 • prawo pracy,
 • obsługę korporacyjną, w szczególności organów spółki,
 • reprezentację przed sądami rejestrowymi.

Korzyści płynące z obsługi ryczałtowej:

 • dokładnie zaplanowane koszty usług prawnych,
 • wgląd w przebieg zleconej sprawy dzięki aplikacji internetowej,
 • dostęp do infrastruktury kancelarii (w tym profesjonalnej sali konferencyjnej) w celu prowadzenia rozmów oraz negocjacji,
 • świadczenie obsługi prawnej w siedzibie klienta, jak i w formie wideokonferencji,
 • kontakt ze specjalistami w dziedzinie prawa pracy, prawa gospodarczego, cywilnego i prawa korporacyjnego,
 • specjalistyczne szkolenia organizowane przez kancelarię,
 • audyt wstępny.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański
radca prawny Jarosław Tyrzyk

Zakładanie spółek

Analizując potrzeby przedsiębiorcy dobieramy rodzaj spółki do profilu i skali działalności, zaangażowanego kapitału i potencjalnych niebezpieczeństw. Proponujemy kompleksową i profesjonalną usługę, która prowadzi do powstania spółki i ujawnienia jej w rejestrach sądowych, a także umożliwia sprawne zarządzanie spółką w pierwszym okresie jej działalności.

Pełna obsługa korporacyjna w pierwszym okresie bilansowym stawia naszą ofertę wśród usług premium. Klient powierzający naszej kancelarii założenie spółki otrzymuje nie tylko przygotowanie umowy i rejestrację spółki, lecz także pełne doradztwo prawne, umożliwiające odbycie pierwszych zgromadzeń wspólników, podjęcie uchwał oraz wypełnienie obowiązków sprawozdawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości oraz Kodeksu spółek handlowych.

Naszą ofertę wyróżnia:

 • usługa w wersji premium – analiza potrzeb, wybór odpowiedniej formy prawnej, założenie spółki, obsługa zgromadzeń wspólników i innych organów spółki, przygotowywanie projektów uchwał,
 • rejestracja w regionach z preferencyjnym dostępem do środków unijnych,
 • współpraca z doświadczonym zespołem prawników, doradców podatkowych oraz notariuszem,
 • rejestracja spółki w systemie elektronicznym,
 • sprzedaż istniejących spółek.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański
radca prawny Jarosław Tyrzyk

Sukcesja przedsiębiorstw

Wspólnie planujemy sukcesję, by sprawnie przekazać biznes następcom i nie dopuścić do paraliżu jego działania. Zapewniamy wsparcie merytoryczne i praktyczne. Odpowiednio przygotowujemy sukcesora do przejęcia władzy w firmie. Pomagamy zadbać o majątek dla przyszłych pokoleń. Przygotowując plan sukcesji bierzemy pod uwagę potrzeby obecnych i przyszłych właścicieli przedsiębiorstwa.

Oferujemy:

 • przeprowadzenie wnikliwej analizy struktury przedsiębiorstwa pod kątem jego stanu prawnego i znalezienie skutecznych rozwiązań na wypadek śmierci lub ciężkiej choroby właścicieli,
 • przygotowanie indywidualnie dopasowanych konstrukcji prawnych w celu realizacji ustalonych wspólnie założeń sukcesji,
 • zwrócenie szczególnej uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, jak również na aspekt podatkowy zamierzonego lub prowadzonego procesu sukcesji (w tym celu współpracujemy z doświadczonymi doradcami podatkowymi),
 • uporządkowanie struktury prawnej przedsiębiorstwa, by w optymalny sposób przygotować je do procesu sukcesji,
 • przygotowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów (umowy, porozumienia, pełnomocnictwa, testamenty, itp.).

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański
radca prawny Jarosław Tyrzyk

Zamówienia publiczne

Od wielu lat obsługujemy zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Wiemy, że w przetargach liczy się czas reakcji, dlatego firmom, które działają na rynku zamówień publicznych oferujemy stałą ryczałtową obsługę prawną. Gwarantuje ona najszybszą analizę i momentalne podjęcie odpowiednich działań formalnych. W dłuższej perspektywie przekłada się to na znaczne oszczędności.

Analiza dokumentacji przetargowej, wyjaśnienia dla zamawiających, prowadzenie postępowań spornych, reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą, szkolenia.

Oferujemy:

 • obsług ryczałtową gwarantującą podjęcie działań w terminie 24 godzin od daty otrzymania zlecenia,
 • reprezentację wykonawców w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych,
 • przygotowywanie dokumentacji dla wykonawców,
 • przygotowywanie umów z podwykonawcami,
 • przeprowadzenie analizy ryzyka na podstawie SIWZ,
 • podejmowanie czynności prowadzących do zabezpieczenia wykonawcy na okoliczność nałożenia kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania zamówienia,
 • podejmowanie czynności prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański
aplikant radcowski Jan Piechocki

Własność intelektualna

Rozwój nowych technologii i coraz większa wartość dóbr intelektualnych wymaga zabezpieczenia interesów już na etapie komercjalizacji utworów czy wynalazków. Doskonale rozumiemy potrzeby autorów i twórców, znamy wartość każdego słowa, kreski, pomysłu, programu, zdjęcia, nagrania. Reprezentujemy autorów i twórców w sporach sądowych, których przedmiotem są prawa własności intelektualnej – zarówno prawa autorskie jak i prawa własności przemysłowej.

Oferujemy:

 • konsultacje z doświadczonym zespołem prawników,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji zabezpieczającej interesy autora lub twórcy począwszy od wstępnych etapów powstawania projektu,
 • prowadzenie negocjacji,
 • komercjalizację projektu,
 • nadzór nad wykonywaniem praw autorskich,
 • reprezentację w sporach o naruszenie praw autorskich.

Nasze doświadczenie:

 • komercjalizacja projektów,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji prawnej dla twórców aplikacji,
 • przygotowanie dokumentacji przenoszącej prawa własności przemysłowej,
 • uczestnictwo w badaniach klinicznych w charakterze partnera,
 • spory o naruszenie znaków towarowych,
 • rejestracja znaków towarowych,
 • obsługa projektów multimedialnych,
 • reprezentacja w sporach o naruszenie praw autorskich,
 • reprezentacja w sporach o kopiowanie produktów,
 • reprezentacja pracowników akademickich w sprawach dyscyplinarnych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański

Startupy

Nie zawsze szansa na powodzenie projektu zależy tylko od pomysłu. Ważne jest też zabezpieczenie interesu prawnego osób, które postanowiły zainwestować pieniądze i czas w nowatorskie przedsięwzięcie. Służymy pomocą i doradzamy, aby każdy ich krok był pewny, przemyślany oraz prowadził do wyznaczonego celu. Zabezpieczamy pomysł, wynalazek, rozwiązanie przed działaniami nieuczciwej konkurencji. Szkolimy, prowadzimy księgowość, a w razie potrzeby tłumaczymy dokumenty i materiały.

START_UP legal support to specjalna oferta adresowana nie tylko do przedsięwzięć związanych z nowymi technologiami. Wspieramy artystów, lekarzy, wynalazców i naukowców, pomagając stawiać im pierwsze kroki w biznesie. Wspólnie dobieramy optymalne formy prawne. Z naszej pomocy mogą skorzystać również obcokrajowcy, zwłaszcza studenci i absolwenci uczelni wyższych pochodzący z Ukrainy i innych krajów.

Program START_UP legal support to:

 • obsługa prawna na preferencyjnych warunkach,
 • obsługa księgowa na preferencyjnych warunkach,
 • udział w szkoleniach,
 • wirtualne biuro z możliwością rejestracji działalności,
 • założenie spółki prawa handlowego,
 • wsparcie językowe w kontaktach z klientami zagranicznymi,
 • pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych.

Skorzystaj ze START_UP legal support

 • bez kryteriów formalnych, by dołączyć do programu,
 • z pełną gwarancją poufności,
 • z możliwością wycofania się z programu START_UP legal support w dowolnej chwili.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański
radca prawny Jarosław Tyrzyk

Nowe technologie, e-commerce

Podążając za wyzwaniami stawianymi przez nowe technologie, na bieżąco tworzymy ramy prawne projektów technologicznych oraz e-commerce. Zapewniamy stałą obsługę prawną podmiotów działających na rynku usług wirtualnych. Uczestniczymy we wdrażaniu projektów z branży e-commerce. Analizujemy najnowsze trendy, badając ich wpływ na prawne aspekty przedsięwzięć. Na tej podstawie przygotowujemy niezbędną dokumentację. Mamy bogate doświadczenie w realizacji platform B2B, sklepów internetowych, portali oraz aplikacji, a także w tworzeniu dokumentacji wykazującej innowacyjność projektów.

Oferujemy:

 • pełną dokumentację prawną projektu,
 • niezbędne regulaminy, polityki, zasady przetwarzania danych osobowych,
 • analizy ryzyka,
 • dokumentację dotyczącą zwrotów, reklamacji,
 • projekty zgód marketingowych,
 • dokumentację związaną z RODO,
 • reprezentację w sporach o niedozwolone klauzule umowne.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański

Obsługa podmiotów medycznych

Wspieramy prawnie lekarzy prowadzących praktykę indywidualną, jak i medyczne spółki prawa handlowego. Analizujemy dokumenty, negocjujemy i doradzamy w sprawach umów z NFZ oraz Ministerstwem Zdrowia. Przygotowujemy pełną dokumentację prawną dotyczącą pracowników i pacjentów. Reprezentujemy naszych klientów w sporach z ubezpieczycielami i w sprawach związanych błędami medycznymi. Dbamy o stronę prawną badań klinicznych. Przygotowujemy procesy przekształceniowe podmiotów medycznych.

Oferujemy:

 • pełną bieżącą prawną obsługę podmiotów medycznych,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej w prowadzeniu podmiotów medycznych,
 • obsługę partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • przekształcanie podmiotów medycznych,
 • obsługę sprzedaży podmiotów medycznych,
 • reprezentację w sporach z NFZ oraz Ministerstwem Zdrowia,
 • reprezentację w sporach z ubezpieczycielami,
 • reprezentację w sprawach o błąd w sztuce.

Naszą ofertę wyróżnia:

 • doświadczenie w obsłudze podmiotów medycznych od 2006 roku,
 • obsługa indywidualnych praktyk lekarskich, spółek handlowych,
 • czynny udział w badaniach klinicznych w charakterze partnera,
 • dostosowanie oferowanej usługi do specyfiki pracy lekarza.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański

Spory pomiędzy wspólnikami

Nasz zespół przez wiele lat zgłębiał różne aspekty prawa spółek i zdobywał doświadczenie w prowadzeniu wszelkiego rodzaju sporów korporacyjnych. Dzięki temu odnosimy sukcesy w reprezentowaniu naszych klientów w sprawach związanych z konfliktami wewnątrz spółek. Pomagamy w rozwiązywaniu sporów między wspólnikami oraz pomiędzy spółkami a wspólnikami. Doradzamy też jak uchronić się przed nimi w przyszłości.

Oferujemy:

 • obsługę wszystkich rodzajów spółek,
 • wsparcie w negocjacjach, sporach, postępowaniach sądowych i administracyjnych,
 • doradztwo w procesach łączenia, podziału oraz przejęcia spółek,
 • reprezentowanie i zabezpieczanie interesów wspólników, gdy decydują się na wystąpienie ze spółki,
 • skuteczne zabezpieczanie spółki przed roszczeniami wspólników,
 • reprezentowanie wspólników oraz spółki w sprawach związanych z wykluczeniem wspólnika, rozwiązaniem spółki oraz jej likwidacją,
 • rozwiązywanie sporów związanych ze śmiercią wspólnika i rozliczeniami ze spadkobiercami.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Jarosław Tyrzyk
radca prawny Piotr Szymański

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Doświadczenie naszych klientów nauczyło nas, że na ich sukces złożyły się ciężka praca, świetne, niepowtarzalne pomysły, wieloletnie budowanie renomy i marki, a także zdobywanie kolejnych rynków. Niejednokrotnie, w ślad za ich sukcesem pojawiały się firmy, które próbowały zbudować swoją pozycję naruszając zasady uczciwej konkurencji. Nierzadko spotykaliśmy też firmy, które wykorzystując swoją pozycję rynkową próbowały w nieuczciwy sposób ograniczyć działania naszych klientów. Wiemy, jak chronić interesy przedsiębiorców i znamy się na postępowaniu w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją.

Oferujemy reprezentację w sprawach dotyczących:

 • wprowadzających w błąd oznaczeń przedsiębiorstw,
 • wprowadzających w błąd oznaczeń towarów lub usług,
 • naruszenia tajemnicy przedsiębiorstw,
 • naśladownictwa produktów,
 • nieuczciwej reklamy,
 • nakłaniania do rozwiązania umowy.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański
radca prawny Agata Tyborska-Norkowska