Piotr Szymański

radca prawny

Współzałożyciel kancelarii, radca prawny z doświadczeniem zawodowym od 2006 roku. Zajmujący się codzienną obsługą podmiotów gospodarczych. Koordynator projektów przekształceniowych z zakresu spółek, jak i uczestnik przedsięwzięć z zakresu nowych technologii. Szczególne zainteresowanie poświęca własności intelektualnej, zagadnieniom związanym z działaniem spółek oraz sporom korporacyjnym. Zamiłowanie do prawa własności intelektualnej rozpoczął jeszcze jako student szkoły filmowej. Doskonale łączy potrzeby twórców z potrzebami biznesu. Posiadający długoletnią praktykę na sali rozpraw. Prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

W kancelarii zajmuje się:

  • obsługą klientów biznesowych,
  • obsługą klientów indywidualnych,
  • prawem własności intelektualnej,
  • prawem zamówień publicznych,
  • nieuczciwą konkurencją, niedozwolonymi klauzulami umownymi,
  • sporami sądowymi.